آمادگی برای آزمون تافل در خانه

آمادگی برای آزمون تافل در خانه دو هفته (قسمت دوم)

هدف این مقاله ارائه یک برنامه‌ی دقیق دو هفته‌ای است که برای کسب آمادگی برای آزمون تافل در خانه به شما کمک می‌کند. پیش رفتن بر اساس این برنامه ریزی موفقیت شما را در آزمون در این مدت اندک تضمین می‌کند. آمادگی برای آزمون تافل در خانه نیازمند دسترسی به چیزهایی است که فهرست آن در قسمت اول این مقاله ارائه شد. پس از آن برنامه ۶ روز اول کسب آمادگی برای آزمون تافل در خانه شرح داده شد.

در ادامه مطلب می‌توانید برنامه ریزی هفته دوم کسب آمادگی برای آزمون تافل در خانه را مشاهده کنید. همچنین نکاتی برای روز آزمون و روز پیش از آن شرح داده شده است.

بیشتر بخوانید: آمادگی برای تافل در خانه در دو هفته (قسمت اول)

هفته دوم آمادگی برای آزمون تافل در خانه

برنامه ریزی دو هفته‌ای برای آمادگی برای آزمون تافل در خانه

هفته دوم، روز اول، آزمون آزمایشی دوم

امروز دومین آزمون کامل را پشت سر خواهید گذاشت. اگر امروز وقت کافی ندارید تا ۴ ساعت به گذراندن آزمون اختصاص دهید، برنامه امروز را با اولین روز ممکن جابجا کنید. برای این تمرین باید ۴ ساعت را بدون وقفه پشت کامپیوتر بگذرانید.

از فایل‌های ارائه شده با کتاب راهنمای رسمی تافل، آزمون آزمایشی سوم را انتخاب کنید. تمام آزمون را بدون استراحت پشت سر بگذارید و حساب زمان را در هر بخش داشته باشید. اگر از نرم افزار مشابه آزمون استفاده کنید زمان سنج در بالای صفحه برایتان نمایش داده می‌شود. زمان بندی بخش‌های آزمون به صورت زیر است.

بخش ریدینگ = ۶۰ دقیقه

بخش لیسنینگ = ۲۰ دقیقه برای پاسخ دادن به سوالات شش لیسنینگ مختلف. زمانی که صورت سوالات در حال پخش شدن است، زمان سنج از شمارش می‌ایستد.

زمان استراحت = ۱۰ دقیقه

بخش اسپیکینگ = در زمان اسپیکینگ باید زمان صحبت کردنتان را در دست داشته باشید. همچنین باید صدای خود را نیز ضبط کنید.

-سوال اول، ۱۵ ثانیه برای آماده کردن پاسخ، ۴۵ ثانیه برای صحبت کردن.

-سوال دوم، ۱۵ ثانیه برای آماده کردن پاسخ، ۴۵ ثانیه برای صحبت کردن.

-سوال سوم، ۳۰ ثانیه برای آماده کردن پاسخ، ۶۰ ثانیه برای صحبت کردن.

-سوال چهارم، ۳۰ ثانیه برای آماده کردن پاسخ، ۶۰ ثانیه برای صحبت کردن.

-سوال پنجم، ۲۰ ثانیه برای آماده کردن پاسخ، ۶۰ ثانیه برای صحبت کردن.

-سوال ششم، ۲۰ ثانیه برای آماده کردن پاسخ، ۶۰ ثانیه برای صحبت کردن.

بخش رایتینگ = برای پاسخ دادن به سوال اول ۲۰ دقیقه و سوال دوم ۳۰ دقیقه زمان دارید.

هفته دوم، روز دوم

تمرین رایتینگ برای آمادگی برای آزمون تافل در خانه

مطالعه

-دو فایل تصویری بعدی در بخش اسپیکینگ را با عناوین «سوال چهارم، سخنرانی و متن» و «سوال چهارم، نمونه پاسخ مناسب» مشاهده کنید.

-چهار فایل ویدیویی بعدی را از بخش لیسنینگ از «سبک سوالی عملکردی» تا «حجم صدا» ببینید.

تمرین

-با کلیک بر روی دکمه سبز تمرین لیسنینگ در منوی اصلی مگوش، وارد این بخش شوید. تمام سوالات مربوط به سه لیسنینگ مجزا را پاسخ دهید. توضیحات مربوط به هر سوالی که به آن پاسخ اشتباه دادید را بررسی کنید.

-شش سوال اسپیکینگ را از بخش تمرین اسپیکینگ انجام دهید و توضیحات مربوط به هر کدام را مشاهده کنید.

هفته دوم، روز سوم

مطالعه

-دو فایل ویدیویی بعدی را در بخش رایتینگ با عناوین «متن دوم، رایتینگ مستقل» و «معرفی ساختار رایتینگ مستقل» مشاهده کنید.

-سه فایل تصویری بعدی را در بخش ریدینگ از «مراجع» تا «متن داخلی» ببینید.

تمرین

-از صفحه اصلی مگوش وارد تمرین رایتینگ شده و به یک سوال رایتینگ پاسخ دهید. توضیحات ارائه شده در فایل ویدیویی را برای این سوال ببینید.

-روی دکمه سبز تمرین ریدینگ کلیک کنید. سوالات مربوط به یک متن ریدینگ را پاسخ دهید. توضیحات مربوط به هر سوالی که به آن پاسخ غلط داده‌اید را بررسی کنید.

بیشتر بخوانید: تمرین بخش اسپیکینگ و رایتینگ برای موفقیت در آزمون تافل

هفته دوم، روز چهارم

تمرین لیسنینگ برای آمادگی برای آزمون تافل در خانه

مطالعه

– دو فایل تصویری بعدی در بخش اسپیکینگ را با عناوین «سوال پنجم، مکالمه» و «سوال پنجم، نمونه پاسخ مناسب» مشاهده کنید.

– دو فایل تصویری بعدی در بخش ریدینگ را تحت عناوین «خلاصه نویسی» و «دسته بندی» ببینید.

– دو فایل تصویری بعدی در بخش لیسنینگ را تحت عناوین «سبک سوال طبقه بندی» و «کلمات کلیدی» مشاهده کنید.

تمرین

– روی دکمه سبز تمرین ریدینگ کلیک کنید. سوالات مربوط به یک متن ریدینگ را پاسخ دهید. توضیحات مربوط به هر سوالی که به آن پاسخ غلط داده‌اید را بررسی کنید.

– با کلیک بر روی دکمه سبز تمرین لیسنینگ در منوی اصلی مگوش، وارد این بخش شوید. تمام سوالات مربوط به سه لیسنینگ مجزا را پاسخ دهید. توضیحات مربوط به هر سوالی که به آن پاسخ اشتباه دادید را بررسی کنید.

هفته دوم، روز پنجم

مطالعه

-پنج فایل تصویری آخر از بخش رایتینگ را از «ساختار الف رایتینگ مستقل» تا «نمونه پاراگراف نتیجه‌گیری رایتینگ مستقل» مشاهده کنید.

تمرین

– از منوی اصلی وارد بخش تمرین رایتینگ شوید. دو نمونه سوال را انجام داده و ویدیوی مربوط به آن را ببینید.

مرور

آخرین آزمون آزمایشی که انجام دادید و پاسخ‌هایی که به آن‌ها داده‌اید را مرور کنید. به سوال‌هایی از بخش‌های لیسنینگ و ریدینگ که به آن‌ها پاسخ غلط داده‌اید توجه بیشتری بکنید. از اشتباهات خود درس بگیرید و نکات لازم را در ذهنتان حک کنید. با مقایسه پاسخ‌هایتان در بخش اسپیکینگ و رایتینگ با پاسخی که در توضیحات آمده است، به این بخش‌ها نمره دهید.

هفته دوم، روز ششم

اهمیت تمرین در کسب آمادگی برای آزمون تافل در خانه

مطالعه

-دو فایل ویدیویی آخر از بخش اسپیکینگ را تحت عناوین «سوال ششم، سخنرانی» و «سوال ششم، نمونه پاسخ مناسب» مشاهده کنید.

-چهار فایل تصویری آخر را از بخش لیسنینگ از «سبک سوالی ارجاعی» و «از سخت به آسان»  ببینید.

تمرین

– ۶ سوال اسپیکینگ را از بخش تمرین اسپیکینگ انجام دهید و توضیحات مربوط به هر کدام را مشاهده کنید.

– با کلیک بر روی دکمه سبز تمرین لیسنینگ در منوی اصلی مگوش، وارد این بخش شوید. تمام سوالات مربوط به سه لیسنینگ مجزا را پاسخ دهید. توضیحات مربوط به هر سوالی که به آن پاسخ اشتباه دادید را بررسی کنید.

هفته دوم، روز هفتم

تمرین

– از منوی اصلی وارد بخش تمرین رایتینگ شوید. یک نمونه سوال را انجام داده و ویدیوی مربوط به آن را ببینید.

– با کلیک روی دکمه سبز تمرین ریدینگ وارد نمونه سوالات این بخش شوید. یک متن کامل را خوانده و به ۱۴ سوال مربوط به آن پاسخ دهید. بعد از اینکه به متن ریدینگ بعدی رسیدید، با کلیک روی دکمه مگوش، به منوی اصلی بازگردید.

-هرچه می‌توانید نمونه سوالات آزمون آزمایشی بیشتری حل کنید. نقاط ضعف خود را مشخص کنید و روی آن‌ها کار کنید.

بیشتر بخوانید: آزمون اینترنتی تافل چه مزیت هایی دارد؟

تمرین بیشتر

آشنایی با آزمون برای آمادگی برای آزمون تافل در خانه

اگر زمان بیشتری برای کسب آمادگی برای آزمون تافل در خانه دارید می‌توانید موارد زیر را نیز انجام دهید.

-مرور فایل‌های تصویری و سوالات تمرینی مگوش

-تمرین‌های باقی مانده در راهنمای رسمی تافل را انجام دهید. این تمرین‌ها شامل سوالات باقی مانده از تمرین اول، بخش ریدینگ از صفحه ۶۱ تا ۱۲۱ و بخش اسپیکینگ از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۷ می‌شود.

-تمرینات ریدینگ باقی‌مانده در مگوش را انجام دهید.

-تمرینات لیسنینگ باقی مانده در مگوش را انجام دهید.

-سوالات تمرینی اسپیکینگ و رایتینگ را از صفحه ۲۳۰ تا ۲۶۰ انجام دهید. صدایتان را در هنگام پاسخ به سوالات اسپیکینگ ضبط کنید.

-نمونه سوالات رایگان دیگری از جمله آمادگی سریع، نمونه سوالات و مشابه تافل را نیز می‌توانید بررسی کنید.

روز قبل از آزمون تافل

بهتر است امروز درس نخوانید زیرا فقط باعث افزایش استرستان می‌شود. بجای آن وقتتان را به کسب آمادگی برای آنچه در آزمون در انتظارتان است اختصاص دهید. می‌توانید  در مورد وسایلی که باید در آزمون به همراه داشته باشید و نکات مهم در آزمون اصلی مطالعه کنید.

اگر برنامه فوق را برای آمادگی آزمون تافل در خانه دنبال کرده‌اید، از بابت آزمون نگران نباشید. مطمئن باشید نتیجه خوبی از آزمون خوهید گرفت. شب قبل از آزمون به مقدار کافی بخوابید و صبح نیز صبحانه سالمی بخورید. موفق باشید.

آزمون های بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب پیشنهادی

فهرست