برنامه آمادگی آزمون تافل

راهنما و برنامه ریزی مطالعه ۲ ماهه آمادگی برای تافل (قسمت سوم)

در  مقاله‌ قبلی از برنامه‌ی ۲ ماهه‌ آمادگی آزمون تافل، برنامه‌ی مطالعاتی مربوط به هفته‌ی سوم را ارائه کردیم. اکنون در این مقاله برنامه‌ی مربوط به هفته‌ی چهارم و پنجم را بیان خواهیم‌کرد. به هیچ عنوان دست از تلاش برندارید و با برنامه آمادگی آزمون تافل ما همراه باشید.

برنامه آمادگی آزمون تافل هفته چهارم

هفته‌ی چهارم، روز اول:

 • درس: سه ویدئوی بعدی مربوط به ریدینگ را از Except تا Purpose مشاهده نمائید.
 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Listening را کلیک نمائید و کلیه‌ی سوالات به اضافه‌ی مجموعه‌ی رکوردها در مورد ۱۷ سوال را پاسخ دهید؛ سپس ویدئوهای مربوط به توضیح پاسخ سوالات را مشاهده کنید تا پاسخ‌های اشتباه خود را متوجه شوید.
 • تمرین رسمی: بخش ریدینگ و اسپیکینگ را از ETS’s Quick Prep Volume ۱ کامل مطالعه کنید. پاسخ‌های‌تان را به دقت بررسی کرده و از اشتباهات خود در بخش ریدینگ، بیاموزید. کلیه‌ی رکوردها، از پاسخ‌های‌تان در بخش اسپیکینگ را ذخیره نمائید.

هفته‌ی چهارم ، روز دوم:

درس: دو ویدئوی بعدی در بخش رایتینگ، یعنی (Integrated Body Sample (Structure A و Integrated Body Sample (Structure B) را مشاهده کنید.

تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Writing را کلینک نمائید و دو مقاله‌ی مربوط به آن را انجام دهید و سپس ویدئوهای مربوط به توضیحات آن‌ها را مشاهده نمائید. سپس ۲۰ الی ۳۰ ثانیه روی کلمات فلش کارت Magoosh’s TOEFL یا these vocabulary exercises کار کنید.

تمرین رسمی: به مقاله‌ای که برای ETS’s Quick Prep Volume ۳ نوشته‌بودید مراجعه کرده و آن را با توجه به آموخته‌های جدیدتان ویرایش کنید. سپس به پاسخ سوالات بخش اسپسکینگ در ETS’s Quick Prep Volume 1 مراجعه نمائید و به آن‌ها گوش دهید و با هدف پیشرف خود، نکته‌برداری کنید؛ سپس دوباره به سوالات بهتر از قبل پاسخ دهید.

هفته‌ی چهارم، روز سوم:

 • درس: دو ویدئوی دیگر در لیسنینگ را مشاهده کنید، یعنی Question Type: Function و  Getting in the Speaker’s Head. سپس ۳ الی ۴ ویدئوی دیگر از آموزش گرامر در  Magoosh را یک بار دیگر تماشا فرمائید.
 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Writing را کلیک کنید. یک مقاله را کامل انجام دهید، سپس ویدئوی توضیحات مربوط به آن را مشاهده نمائید. سپس گزینه‌ی Practice Reading را کلیک کرده و ۱۴ سوال مربوطه را پاسخ دهید. پس از آن ویدئو مربوط به توضیحات پاسخ سوالات را مشاهده نمائید و اشتباهات خود را متوجه شوید.

هفته‌ی چهارم، روز چهارم:

 • درس: دو ویدئوی دیگر از بخش اسپیکینگ یعنی Task 4–Lecture & Reading و Task 4–Sample Answer را مشاهده کنید.
 • تمرین Magoosh:از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه لغت یا از فلش کارت‌های Magoosh یا از these vocabulary exercises تمرین کنید.
 • تمرین رسمی: نیمه‌ی اول بخش لیسنینگ تمرین تست ۳ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل انجام دهید. سپس بخش اسپیکینگ را از کتاب Official TOEFL iBT Tests کامل انجام داده و پاسخ‌های خود را ضبط فرمائید تا در هفته‌ی آینده مرور کنید.

هفته‌ی چهارم، روز پنجم:

 • درس: دو ویدئوی بعدی از قسمت رایتبنگ یعنی Essay ۲–Independent و Independent Introduction Sample را مشاهده فرمائید.
 • تمرین Magoosh: از ۱۰ الی ۲۰ دقیقه کلمات فلش کارت‌های Magoosh یا these vocabulary exercises را تمرین کنید.
 • تمرین رسمی: بخش رایتینگ تمرین تست ۲ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل انجام دهید.

هفته‌ی چهارم، روز ششم:

درس: دو ویدئوی بعدی ریدینگ یعنی Reference و Paraphrase را مشاهده نمائید. همچنین ۳ الی ۴ ویدئو آموزش گرامر در Magoosh را دوباره مرور فرمائید.

تمرین رسمی: سه تمرین اولی ریدینگ را در Official Guide که از صفحه‌ی ۶۰ آغاز می‌شود، کامل انجام دهید. پاسخ‌های اشتباه خود را به دقت بررسی کنید، از اشتباهات خود بیاموزید.

برنامه آمادگی آزمون تافل

برنامه آمادگی آزمون تافل هفته پنجم

خب دوستان گرامی که داوطلب شرکت در آزمون تافل هستید، حال که تا ابتدای هفته‌ی پنجم برنامه آمادگی آزمون تافل را دنبال کردید و همه‌ی تمرین‌ها را طبق آنچه گفته شد، انجام دادید، باید به شما تبریک بگوئیم، چرا که تا به اینجا نیمی از مسیر را پیموده‌اید، از این به بعد نیز سخت‌کوشانه به تلاش خود ادامه دهید.

بیشتر بخوانید: تفاوت تافل و آیلتس چیست؟

هفته‌ی پنجم روز اول:

 • درس: دو ویدئوی دیگر از لیسنینگ یعنی Question Type :Attitude و Tone of Voice را مشاهده کنید.
 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Listening را کلیک کنید و کلیه‌ی سوالات به علاوه‌ی ۳ رکورد مربوط به ۱۷ سوال را پاسخ دهید؛ سپس ویدئو توضیحات مربوط به هر پاسخ غلط را مشاهده کنید.
 • ۱۰ الی ۲۰ دقیقه کلمات these vocabulary exercise را مطالعه کنید.
 • تمرین رسمی: در این مرحله پاسخ‌های سوالات اسپیکینگ را که در تمرین تست ۲ از کتاب Official TOEFL iBT Tests انجام داده‌اید؛ به منظور تمرین بیشتر دوباره گوش کنید سپس نکته‌برداری نمائید. حال دوباره سعی کنید سوالات را بهتر از قبل انجام دهید.

هفته‌ی پنجم، روز دوم:

درس: دو ویدئو دیگر از قسمت رایتینگ را مشاهده کنید. یعنی Independent Structure A و Independent Structure B. همچنین ۳ الی ۴ ویدئو تمرین گرامر در Magoosh را بار دیگر مرور کنید.

تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Speaking را کلیک کرده و ۶ سوال را پاسخ دهید. سپس ویدئو توضیحات آن‌ها مشاهده کنید.

تمرین رسمی: در کتاب Official Guide، مقاله‌ی صفحه‌ی ۲۱۱ را سریع بخوانید اما چیزی یادداشت نکنید، فقط سوالات را به طور خلاصه شرح دهید. سپس صفحات ۲۱۱ تا ۲۱۵ را بخوانید. بعد از اینکه هر مقاله را خواندید، بدون اینکه به نظرات توجه کنید، خودتان شروع کنید مقاله را نقد کنید. نقاط ضعف و قوت آن را تشخیص دهید. برای بهبود آن شما چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ اگر شما می‌خواستید آن مقاله را بنویسید چه تغییراتی در آن می‌دادید؟ سپس سراغ متن خلاصه‌ای که خودتان نوشته‌اید بروید و با توجه به نکاتی که در ذهن‌تان مرور کردید آن را بازنویسی کنید. دوستان عزیز سعی کنید برنامه آمادگی برای تافل را به دقت انجام دهید.

هفته‌ی پنجم ، روز سوم:

درس: دو ویدئو از بخش اسپیکینگ یعنی Task ۵–Conversation و Task ۵–Sample Answer را مشاهده کنید.

تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Writing را کلیک کنید. یک مقاله را کامل انجام دهید؛ سپس ویدئو توضیحات آن را مشاهده فرمائید.

گزینه‌ی Practice Reading را کلیک کنید. ۱۴ سوال مربوطه را تا سر passage بعدی پاسخ دهید. سپس ویدئو پاسخ‌های غلط را به دقت مشاهده نمائید.

هفته‌ی پنجم، روز چهارم:

 • درس: ۳ الی ۴ ویدئو تمرین گرامر در Magoosh را مطالعه و یک بار دیگر مرور کنید.
 • تمرین Magoosh: از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه کلمات فلش کارت‌های Magoosh یا these vocabulary exercises را تمرین کنید.
 • تمرین رسمی: بخش لیسنینگ مربوط به تمرین تست ۲ در کتاب Official TOEFL iBT Tests کامل انجام دهید.

هفته‌ی پنجم، روز پنجم:

 • درس: از بخش ریدینگ دو ویدئوی دیگر Insert Text و Summary را مشاهده کنید.
 • تمرین رسمی: بخش لیسنینگ از ETS’s Quick Prep Volume ۲ را کامل کنید. رکوردی در این بخش وجود ندارد، بنابراین شما می‌توانید این بخش را به عنوان تمرین ریدینگ در نظر بگیرید.
 • سپس بخش ریدینگ از ETS’s Quick Prep Volume ۲ را کامل نمائید.
 • نیمه‌ی دوم از بخش لیسنینگ ، از تمرین تست ۳ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را انجام دهید.

هفته‌ی پنجم ، روز ششم:

درس: ویدئوی آخر از تمرین ریدینگ را با عنوان Category مشاهده کنید. ۳ یا ۴ ویدئو تمرین گرامر را نیز از Magoosh مطالعه و سپس یک بار مرور کنید.

تمرین رسمی: بخش ریدینگ از تمرین تست ۴ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل انجام دهید. برای انجام این تمرین به خودتان یک ساعت کامل زمان دید.

در این مقاله برنامه آمادگی آزمون تافل را تا انتهای هفته‌ی پنجم برایتان ذکر کردیم. به منظور پیگیری ادامه‌ی برنامه آمادگی آزمون تافل ما را در نیک پرداخت همراهی کنید.

آزمون های بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب پیشنهادی

فهرست