۷ روز هفته، ۲۴ ساعته با ما در تماس باشید
۷ روز هفته، ۲۴ ساعته با ما در تماس باشید
residence

پرداخت های سفارت و اقامت

انجام پرداخت های مربوط به تعیین وقت سفارت و اقامت

مراحل تعیین وقت سفارت برحسب کنسولگری های مختلف متفاوت است.

قبل از هرچیز باید از وقت های موجود برای کنسولگری مورد نظر اطلاع حاصل کنید. بعضی مواقع می توان برای یک روز بعد وقت گرفت ولی بعضی اوقات باید تا چندین ماه منتظر بمانید. این زمان معمولا با مکان کنسولگری و فصل مرتبط است. پس از آن باید با وارد کردن اطلاعات فردی متقاضیان، اقدام به واریز هزینه ویزا و تعیین وقت نمود.