آمادگی تافل

راهنما و برنامه ریزی مطالعه ۲ ماهه آمادگی امتحان تافل (قسمت چهارم)

اگر پیگیر مجموعه مقالات برنامه ریزی ۲ ماهه آمادگی امتحان تافل باشید حتما می‌دانید که در قسمت قبلی برنامه هفته پنجم را پشت سر گذاشتیم، حالا با این مقاله که پایان برنامه‌ی مطالعاتی آمادگی امتحان تافل است، همراه ما باشید.

برنامه هفته ششم آمادگی امتحان تافل

هفته‌ی ششم، روز اول:

 • درس‌: دو ویدئوی بعدی در بخش لیسنینگ را که Question Type: Organization و Structural Key Words می‌باشد را مشاهده نمائید.
 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Listening را کلیک نمائید. کلیه‌ی ۱۷ سوال به علاوه‌ی ۳ تا رکورد مربوط به آن‌ها را پاسخ دهید. سپس ویدئو توضیحات مربوط به هر سوال که پاسخ غلط داده‌اید را مشاهده نمائید.
 • تمرین رسمی: بخش رایتینگ مربوط به ETS’s Quick Prep Volume ۱ را کامل انجام دهید.

هفته‌ی ششم، روز دوم:

درس: دو ویدئو دیگر مربوط به رایتینگ، (Independent Body Sample (Structure A و Independent Body Sample (Structure B) را مشاهده کنید. سپس دو ویدئوی دیگر در بخش لیسنینگ، Question Type: Inference و Don’t Go Too Far را مشاهده کنید.

تمرین رسمی: بخش لیسنینگ از ETS’s Quick Prep Volume را کامل انجام دهید. هیچ رکوردی در این بخش وجود ندارد، بنابراین این بخش را به عنوان تمرین ریدینگ انجام دهید. سپس هر کدام از دو مقاله‌ای که قبلا نوشته‌اید را مرور کرده و بر اساس دانشی که به دست آورده‌اید، آن‌ها را ویرایش کنید تا بهتر از قبل شوند.

هفته‌ی ششم، روز سوم:

درس: آخرین ویدئو در بخش رایتینگ، تحت عنوان Independent Conclusion Sample را مشاهده کنید. ۳ یا ۴ ویدئو آموزش گرامر در Magoosh را مشاهده کرده و مجددا تمرین کنید.

تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Listening را کلیک نمائید. کلیه‌ی ۱۷ سوال به علاوه‌ی ۳ تا رکورد مربوط به آن‌ها را پاسخ دهید. سپس ویدئو توضیحات مربوط به هر سوال که پاسخ غلط داده‌اید را مشاهده نمائید.

تمرین رسمی‌: بخش اسپیکینگ از تمرین تست ۴ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل انجام دهید. پاسخ‌های خود را ضبط کنید تا در آینده بتوانید آن‌ها را مرور نمائید.

بیشتر بخوانید: خودآموزی زبان ؛ بدون رفتن به کلاس، زبان خارجی یاد بگیریم

هفته‌ی ششم، روز چهارم:

 • درس: دو ویدئوی آخر در بخش اسپیکینگ ، Task ۶–Lecture و Task ۶–Sample Answer را مشاهده کنید.
 • تمرین Magoosh: از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه کلمات فلش کارت Magoosh یا these vocabulary exercises را مرور کنید.
 • تمرین رسمی: بخش ریدینگ از تمرین تست ۳ در کتاب book Official TOEFL iBT Tests را کامل انجام دهید. به دقت پاسخ‌های غلط را بررسی کنید و اشتباهات خود را یاد بگیرید.

هفته‌ی ششم، روز پنجم:

 • درس‌: دو ویدئوی آخر تمرین لیسنینگ را مشاهده کنید، بخش Question Type: Filling in Tables و Easiest to Hardest.
 • تمرین Magoosh‌: گزینه‌ی Practice Listening را کلیک نمائید و کلیه‌ی ۱۷ سوال به علاوه‌ی ۳ تا رکورد مربوط به آن‌ها را پاسخ دهید. سپس ویدئو توضیحات مربوط به هر سوال که پاسخ غلط داده اید را مشاهده نمائید.
 • تمرین رسمی‌: بخش اسپیکینگ از ETS’s Quick Prep Volume ۲ را کامل انجام دهید.

هفته‌ی ششم، روز ششم:

امروز، روزی است که باید یک آزمون آزمایشی کامل انجام دهید. این آزمون یکی از بخش‌های مهم آمادگی امتحان تافل است. اگر ۴ ساعت زمان کاملا آزاد برای این آزمون ندارید، می‌توانید طبق آنچه قبلا گفته شد، این کار را به هفته‌ی آینده موکول کنید. این را بدانید که این آزمون می‌بایست ۴ ساعت کامل و بدون وقفه انجام شود. بنابراین، تمرین تست ۳ از سی دی کتاب Official Guide را انجام دهید. در طول انجام هر بخش، اصلا استراحت نکنید، و به زمان توجه کافی داشته باشید. نرم افزاری که در اختیار دارید، برای اکثر بخش‌ها، یک تایمر در اختیار شما قرار می‌دهد. در این جا یک زمانبندی مرجع نیز وجود دارد:

 • بخش ریدینگ : ۶۰ دقیقه
 • بخش لیسنینگ : ۲۰ دقیقه در مجموع برای پاسخ به سوالات تمام شش رکورد. زمانی که رکوردها را گوش می‌کنید، تایمر را متوقف کنید.
 • ۱۰ دقیقه استراحت (یک میان وعده سریع!)
 • بخش اسپیکینگ ( در این بخش مدیریت زمان با خودتان است)
 • ۱۵ ثانیه برای آماده شدن، ۴۵ ثانیه برای اسپیکینگ
 • ۱۵ ثانیه برای آماده شدن، ۴۵ ثانیه برای اسپیکینگ
 • ۳۰ ثانیه برای آماده شدن، ۶۰ ثانیه برای اسپیکینگ
 • ۳۰ ثانیه برای آماده شدن، ۶۰ ثانیه برای اسپیکینگ
 • ۲۰ ثانیه برای آماده شدن، ۶۰ ثانیه برای اسپیکینگ
 • ۲۰ ثانیه برای آماده شدن، ۶۰ ثانیه برای اسپیکینگ

 بخش رایتینگ:

 • ۲۰ دقیقه
 • ۳۰ دقیقه

برنامه آمادگی امتحان تافل

برنامه ی هفته ی هفتم آمادگی امتحان تافل

هفته‌ی هفتم، روز اول:

 • درس: نیمی از ویدئوهای درس گرامر Magoosh را که تا الان اصلا مطالعه نکردید مشاهده کنید.
 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Writing را کلیک کنید. دو تا از مقاله‌ها را کامل کنید و سپس توضیحات مربوط به آن‌ها را با دقت مشاهده کنید.

هفته‌ی هفتم، روز دوم:

 • درس: ویدئوهای آموزشی گرامر Magoosh را کامل مشاهده کنید.
 • تمرین رسمی: بخش لیسنینگ تمرین تست ۴ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل انجام دهید.

هفته‌ی هفتم، روز سوم:

تمرین رسمی: کلیه‌ی پاسخ های آزمون‌های تستی که در پایان هفته‌ی پیش از خود گرفتید را مرور کنید. دقت کافی به پاسخ‌های اشتباه‌تان در بخش ریدینگ و لیسنینگ داشته باشید و سعی کنید از اشتباهات‌تان بیاموزید. به اسپیکینگ و رایتینگ خود، بر اساس مثالی که در سی دی وجود دارد، نمره دهید.

هفته‌ی هفتم، روز چهارم:

 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Reading را کلیک کنید. ۱۴ سوال آن را تا سر passage جدید، پاسخ دهید. سپس توضیحات ویدئو را برای هر کدام از پاسخ‌های اشتباهتان به دقت مشاهده و بررسی کنید.
 • ۲۰ الی ۳۰ دقیقه کلمات فلش کارت Magoosh یا these vocabulary exercises را مرور کنید.
 • تمرین رسمی: بخش رایتینگ ETS’s Quick Prep Volume ۲ را کامل انجام دهید.

هفته‌ی هفتم، روز پنجم:

 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Listening را کلیک کنید. کلیه‌ی ۱۷ سوال به علاوه‌ی ۳ تا رکورد مربوط به آن‌ها را پاسخ دهید. سپس ویدئو توضیحات مربوط به هر سوال که پاسخ غلط داده‌اید را مشاهده نمائید.
 • تمرین رسمی‌: بخش رایتینگ تمرین تست ۴ را از کتاب Official TOEFL iBT Tests کامل مطالعه کنید.

هفته‌ی هفتم، روز ششم:

تمرین رسمی: بخش ریدینگ از تمرین تست ۵ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل مطالعه کنید. سپس بخش اسپیکینگ از تمرین تست ۳ را از همین کتاب مطالعه نمائید.

آمادگی امتحان تافل

برنامه هفته هشتم آمادگی امتحان تافل

هفته‌ی هشتم، روز اول:

 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Speaking را انتخاب نمائید. ۶ سوال مربوطه را پاسخ دهید و سپس ویدئوی توضیحات را برای هر کدام از سوالات مشاهده کنید.
 • تمرین رسمی: مقاله‌هایی که برای تمرین تست ۴ از کتاب Official TOEFL iBT Tests نوشته اید را مرور کنید و برای بهبود آن‌ها بر اساس دانسته های اخیر خود، ویرایش‌شان کنید.

هفته‌ی هشتم، روز دوم:

 • تمرین Magoosh: از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه کلمات مربوط به مطالعات‌تان تا اینجای برنامه را مرور کنید.
 • تمرین رسمی: به رکوردهای ضبط شده از پاسخ به تمرین تست ۳ از کتاب Official TOEFL iBT Tests رجوع کرده و همین تمرین را دوباره، ولی این بار بهتر انجام دهید به گونه‌ای که کلمات جدید را در پاسخ‌ها بگنجانید.

هفته‌ی هشتم، روز سوم:

 • تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Writing را کلیک نمائید. یک مقاله را کامل کنید و توضیحات آن را در ویدئوی آن مشاهده کنید.
 • تمرین رسمی: سه ریدینگ سری تمرین‌های رایتینگ قبلی را در the Official Guide کامل کنید، که از صفحه‌ی ۹۰ آغاز می‌شود. به خودتان بیشتر از ۲۰ دقیقه زمان ندهید. سپس به دقت جواب‌های غلط را مرور کنید و سعی کنید از اشتباهات‌تان بیاموزید.
بیشتر بخوانید: آمادگی برای تافل در خانه در دو هفته (قسمت اول)

هفته‌ی هشتم، روز چهارم:

 • تمرین Magoosh: حدود ۳۰ دقیقه کلمات مطالعات قبلی خود تا به اینجای برنامه را مرور کنید.
 • تمرین رسمی: بخش رایتینگ از تمرین تست ۱ از سی دی کتاب the Official Guide را مرور کرده و بر اساس آنچه در سی دی مثال زده است، به خودتان امتیاز دهید.

هفته‌ی هشتم، روز پنجم:

تمرین Magoosh: گزینه‌ی Practice Reading را کلیک نمائید. به ۱۴ سوال مربوطه پاسخ دهید؛ سپس ویدئوهای مربوط به پاسخ های غلط را مشاهده کنید.

تمرین رسمی: ۵ سری از تمرین‌های لیسنینگ از کتاب the Official Guide که از صفحه‌ی ۱۴۳ آغاز می‌شود را انجام دهید. سپس به دقت پاسخ‌های اشتباه خود را مرور کنید و از اشتباهات‌تان بیاموزید. تبریک می‌گویم به هفته پایانی آمادگی امتحان تافل رسیدید.

هفته‌ی هشتم، روز ششم:

تمرین رسمی: بخش لیسنینگ تمرین تست ۵ در کتاب Official TOEFL iBT Tests را کامل مطالعه کنید. همچنین بخش اسپیکینگ همین تمرین را از همین کتاب مطالعه نمائید.

دوستان علاقه‌مند و سخت‌کوش، به این ترتیب برنامه‌ ۲ ماهه‌ آمادگی امتحان تافل به پایان رسید. چنانچه شما دوست عزیز منابع مطالعاتی این برنامه را تهیه نموده و بر طبق آنچه گفته شده عمل نمائید، بدانید که تا موفقیت راه چندانی ندارید. به امید موفقیت و آرزوی بهترین‌ها برای شما.

آزمون های بین المللی

مطالب پیشنهادی

فهرست